تبلیغات
 کوشش - معما

معما

                                                               چوپان

چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد او می خواهد از پلی بگذرد که این پل ظرفیت تحمل دو چیز را دارد .چگونه این چوپان گرگ و گوسفند و علف را به آن طرف پل ببرد بدون اینکه هیچ کدامشان خورده شوند؟    تاریخ : شنبه 6 آذر 1395 | 10:06 ب.ظ | نویسنده : ریحانه نوروزی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون