تبلیغات
 کوشش - روانشناسی

روانشناسی

                                                           انواع هوش

انسان از چند نوع هوش تحت عنوان هوش چندگانه برخوردار است که با هوش جسمی(PQ ) که شامل آگاهی جسمی و نحوه استفاده ماهرانه از آن است، آغاز می شود. هوش بعدی هوش منطقی یا عقلانی(IQ ) است، هوشی که در حال حاضر بیش از سایر هوش ها در سیستم های آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. پس از هوش منطقی یا عقلانی سطح دیگری است که به هوش هیجانی(EQ ) اختصاص دارد. آخرین لایه هوش معنوی(SQ ) است. هوش معنوی هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکری، آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت، ملایمت و مهربانی را شامل می‌شود.البته هوش های دیگری هم زیر مجموعه ی این هوش ها تعریف کرده اند .
تاریخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395 | 07:51 ق.ظ | نویسنده : ریحانه نوروزی | نظرات

  • paper | بیا اینجا | از قدیم تا کنون